Arkeoloji ve Mumya Müzesi (Amasya)

665

Amasya Arkeoloji Müzesi 1925 yılında kurulduğunda çok fazla arkeolojik esere sahip değilmiş. Ancak sergilenecek eser sayısı artınca bina yeterli olmamış ve 1977 yılında bugünkü bina yapılmış ve 1980 yılında Amasya Arkeoloji Müzesi hizmete açılmış.Amasya Osmanlı döneminde bir şehzadeler şehriymiş. İkinci Murad, Çelebi Mehmet ve Yıldırım Bayezid burada şehzade olarak bulunmuşlar.Müzede Osmanlı dönemi eserleri yanında Hititler, Frigler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve İlhanlılar gibi birçok uygarlığa ait eserler bulunuyor. Onüç farklı medeniyete ait arkeolojik ve etnografik eserlerin sayısı 24 bini bulmuş durumda.Üç katlı olan müze binasının bodrum katında depolar, laboratuar, fotoğrafhane ve diğer hizmet birimleri yer alıyor. Müzenin giriş katında sikke ve arkeolojik eserler salonu ile dinlenme salonları bulunuyor. Üst kat, Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserlerine ayrılmış. Bahçede mezar stelleri, lahitler, mil taşları, sütun ve sütun başları ve islami döneme ait kitabeler ve sandukalar sergileniyor.Amasya Arkeoloji Müzesi’nin bulunduğu alanda bir de Mumyalar Müzesi var. Sultan Mesut Türbesi’nde yapılan düzenlemelerden sonrası burası Mumyalar Müzesi yapılmış. Bu müze, dünyadaki tek Müslüman mumyaları müzesidir. Burada ondördüncü yüzyılda Amasya’da hakimiyet kuran Danişmendlilere ve İlhanlılara ait olduğu sanılan sekiz mumya bulunuyor.Ölümsüz kabul edilen ruhun ölümlü olan vücut ile birleşmesini sağlamak için mumyalama teknikleri geliştirilmiş. Gerçi mumyalama dendiğinde ilk akla gelen eski Mısır uygarlığıdır ama Anadolu topraklarında da mumyalama tekniği kullanılmış. Çeşitli uygarlıklardan bugüne ulaşan 40 kadar mumya bulunuyor ve bunlar çeşitli müzelerde sergileniyor. Ancak Amasya Mumya Müzesi’nde sergilenen mumyalar diğerlerinden farklı. Genelde mumyalama işlemi iç organlar çıkarılarak yapılır ama buradaki mumyalar iç organları ile birlikte korunmuş.İdam edilerek öldürüldükleri sanılan bu mumyalardan birinin, İlhanlılar döneminde Amasya Valiliği yapan İzzettin Pervane Bey’e, birinin onun bir cariyesine, diğer ikisinin de kızına ve oğluna ait olduğu düşünülüyor.Ayrıca İlhanlılar döneminde, Moğollar tarafından zehirlenerek öldürüldükleri tahmin edilen Anadolu Nazırı Şehzade Cumudar ve Amasya Emiri İşbuğa Noyan’ın da mumyaları burada sergileniyor.Farklı yaşlara sahip olan bu mumyalar özel koşullarda saklanıyor. Bulundukları yerin oda ısısı ve nem oranı sabit tutuluyor.Evliya Çelebi de seyahatnamesinde bu mumyalardan bahsediyor. Amasya Müzesi kurulduğunda mumyalar önceleri burada saklanmış. Ancak şehrin ortasından geçen Yeşilırmak taşınca bundan zarar görmüş. Gökmedrese Camii müze yapılınca mumyalar bir süre burada sergilenmiş.Giriş ücreti:6 tl

Galeri
Hizmet

Harita

0 Yorum


Bu yorumun, kendi deneyimime göre yazıldığını, konum hakkındaki samimi görüşüm olduğunu ve bu kurumla herhangi bir kişisel veya ticari bağım olmadığını ve bu yorumu yazmam için hiçbir teşvik ya da ödeme teklif edilmediğini taahhüt ediyorum. Listeleo'un sahte yorumlara ilişkin sıfır tolerans politikası olduğunu anlıyorum.

Sign In