Kırkdamaltı Kilisesi (Aksaray)

504

Belisırma Köyü’ne 1 km uzaklıktaki bu kilise vadi tabanından bir hayli yüksekte kaya blokları oyularak inşa edilmiş ve bölgeye en tepeden bakan kilise. Kiliseyi çepeçevre dolanan yunanca bir kitabeye göre yapım zamanı 1283-1295’e tarihleniyor ve bu dönem Anadolu Selçuklularının bölgeye hakim olduğu döneme denk geliyor. Kilisenin yapımına Selçuklu Sultanı II. Mesut’un ordusunda görevli Hristiyan bir komutanla eşinin önayak olduğu, kiliseyi ise Aziz Georgias adına adadıkları biliniyor. Kilisedeki frekslerde II. Mesut olduğu düşünülen bir figürün olması, atların kuyruklarının Türk usulü düğümlerle resmedilmesi, Türk motifli giysilerin kullanılması ilk Hristiyanların Selçuklularla dost yaşam sürdükleri hakkında fikir veriyor. Frekste ayrıca II. Mesut’tan ‘çok yüksek ve asil bir sultan’ olarak söz ediliyor. Kutsal Meryem’in göğe yükselişi, suretinin değişimi ve dua ritüellerinin olduğu freskler günümüze kadar gelebilmiş tarih kokularından. Ihlara Vadisi içerisinde Belisırma Köyü sınırlarında yer almaktadır. Aksaray şehir merkezine 35 Km'dir. Şehir Merkezinden Belisırma Köyüne gün içerisinde her saat toplu taşıma araçları ile ulaşmak mümkündür.

Galeri
Hizmet

Harita

0 Yorum


Bu yorumun, kendi deneyimime göre yazıldığını, konum hakkındaki samimi görüşüm olduğunu ve bu kurumla herhangi bir kişisel veya ticari bağım olmadığını ve bu yorumu yazmam için hiçbir teşvik ya da ödeme teklif edilmediğini taahhüt ediyorum. Listeleo'un sahte yorumlara ilişkin sıfır tolerans politikası olduğunu anlıyorum.

Sign In